Subscribe and become part of the community now!

All things Wales

Cymru Wrth Galon will connect you with Welsh consumers across the globe

For £4.99 per month Cymru Wrth Galon will give you a platform where you will get exposure to the thousands of followers who are already a huge support to the Welsh businesses who use Cymru Wrth Galon’ social media platforms. A ready-made audience looking to support businesses here in Wales and fill their lives with the incredible products and services on offer.

Bydd Cymru Wrth Galon yn eich cysylltu â defnyddwyr cynnyrch o Gymru ledled y byd

Am £4.99 y mis bydd Cymru Wrth Galon yn rhoi llwyfan i chi lle byddwch chi’n dod i gysylltiad â’r miloedd o ddilynwyr sydd eisoes yn gefnogaeth enfawr i’r busnesau o Gymru sy’n defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Cymru Wrth Galon. Cynulleidfa barod sy’n ceisio cefnogi busnesau yma yng Nghymru a llenwi eu bywydau gyda’r cynhyrchion a’r gwasanaethau anhygoel sydd ar gael.

Want to Showcase Your Business?

Become part of the wonderful Cymru Wrth Galon community today!

With an already thriving social media scene, Cymru Wrth Galon gives welsh businesses a vibrant community in which to showcase their products.

Find Out More

Eisiau Arddangos eich Busnes?

Dewch yn rhan o gymuned hyfryd Cymru Wrth Galon heddiw!

Gyda llwyfan cyfryngau cymdeithasol sydd eisoes yn ffynnu, mae Cymru Wrth Galon yn rhoi cymuned fywiog i fusnesau Cymru allu arddangos eu cynhyrchion. Am £4.99 y mis yn unig, gallwch chi fod yn rhan o’r chwyldro “Wedi’i wneud yng Nghymru”!

Rhagor o Wybodaeth