Listed in: Health & Beauty

Myddfai Trading Company

Abermarlais Business Park, Llangadog

Myddfai Trading Company

Myddfai Trading Company Ltd is a social enterprise selling luxury toiletries and gifts with a social conscience. With products available online, in retails outlets and at holiday accommodation we offer a range of Hair and Body, Bath and Home Fragrance Range.

At Myddfai Trading Company our mission is to provide volunteering opportunities for vulnerable adults from the local community. By working alongside staff the volunteers gain work experience, social interaction and confidence in a safe and comfortable working environment. Support our social enterprise by shopping online at www.myddfai.com

Mae Myddfai Trading Company yn fenter gymdeithasol sy'n gwerthu nwyddau ymolchi ac anrhegion moethus gyda chydwybod gymdeithasol. Gyda chynnyrch ar gael ar-lein, mewn siopau adwerthu ac mewn llety gwyliau rydym yn cynnig dewis o gynnyrch Gwallt a Chorff, Bath a Chartref.

Yma yn Myddfai Trading Company ein gôl yw darparu cyfleoedd gwirfoddoli i oedolion bregus o'r gymuned leol. Trwy weithio ochr yn ochr â staff mae'r gwirfoddolwyr yn ennill profiad gwaith, sgiliau cymdeithasol a hyder mewn amgylchedd gwaith diogel a chyffyrddus. Cefnogwch ein menter gymdeithasol trwy Siopa yn www.myddfai.com

Myddfai Trading Company

Abermarlais Business Park, Llangadog, Camarthenshire, SA19 9NG

info@myddfai.com

01550 777155

Business Hours

Weekday Hours

Monday 24 hours
Tuesday 24 hours
Wednesday 24 hours
Thursday 24 hours
Friday 24 hours

Weekend Hours

Saturday 24 hours
Sunday 24 hours

Special Hours

See individual stockists for opening hours