Listed in: Homeware & Gifts / Nwyddau i’r Cartref & Anrhegion

Cadwyn Cyf

Dolwerdd, Llanfihangel-ar-Arth

Anrhegion Cadwyn Gifts

Sefydlwyd Cadwyn fel cwmni cydweithredol yng nghefn gwlad Cymru yn nechrau’r saithdegau i hyrwyddo cynnyrch crefftwyr bach Cymreig. Erbyn diwedd yr wythdegau dechreuodd Cadwyn hefyd fasnachu yn deg gyda grwpiau o grefftwyr yng ngwledydd datblygol gogledd a gorllewin yr Affrig.

Sefydlwyd ein cwmni gan bobl oedd yng nghanol yr ymgyrchu i sicrhau dyfodol i gymunedau Cymraeg ac i ennill rhyddid i Gymru gymryd ei lle ymhlith cenhedloedd y byd a gwneud cysylltiadau uniongyrchol gyda phobloedd eraill.

Mae gan Cadwyn ddau nod sylfaenol sydd wrth gefn ein gweithgareddau i gyd:

* i ddarparu cyfleoedd ar gyfer crefftwyr Cymru a’r byd datblygol i werthu eu cynnyrch ac ennill bywolioaeth, a thrwy hynny gryfhau seiliau economaidd y cymunedau hyn.
* i drefnu’n gwaith yn y fath fodd i alluogi gweithwyr y cwmni i gael amser i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd dros gymunedau rhydd yn hytrach nac addoli’r farchnad "rydd".

======

cadwyn.com · twitter.com/cadwyncyf · facebook.com/cadwyncyf · llwyaucaru.com

======

Cadwyn was set up as a cooperative in rural Wales in the 1970's to promote the products of Welsh craft industries. By the end of the 1980's, Cadwyn began to work also with groups of crafts people in the developing countries of north and west Africa.

Our company was set up by people involved in campaigning to secure a future for Welsh-speaking communities and to win freedom for Wales to take it's place among the nations of the world and make direct contact with other peoples.

Cadwyn have two basic aims which underpin all our activities:

* To promote opportunities for crafts people in Wales and the developing world to earn a livelihood and thereby strengthen the economic base of these communities.
* To organise our work in such a way that those involved with the company have time to take part in campaigns for free communities as opposed to worshipping the "free" market.

Cadwyn Cyf

Dolwerdd, Llanfihangel-ar-Arth, Sir Gâr, SA39 9JU

orders@cadwyn.com

01559384378

Business Hours