A bit about me…. / Ychydig amdanaf i……

All things Wales

Welcome

My name is Angharad and I grew up in a Welsh mining village in the Llynfi Valley and now live with my family here in Cwm Rhondda. I, as most Welsh people am immensely proud of my heritage and I am passionate about giving our Welsh businesses the exposure they so deserve.

Cymru Wrth Galon has given me the platform from where I can shout the loudest and our online communities have shown that there is a growing appetite to purchase from Welsh independent businesses.

Cymru Wrth Galon is a place where creativity thrives allowing our community of Welsh businesses to be right at the heart of the Welsh economy. It gives consumers across the globe who have an affinity with Wales the chance to buy something special, something with a human touch and most importantly something that is Welsh.

Croeso

Fy enw i yw Angharad a chefais fy magu mewn pentref glofaol yn Nyffryn Llynfi, Cymru ac rwyf bellach yn byw gyda fy nheulu yma yng Nghwm Rhondda. Rwyf i, fel y mwyafrif o bobl Cymru, yn hynod falch o’m treftadaeth, ac rwy’n angerddol am roi’r sylw haeddiannol i’n busnesau ni yma yng Nghymru.

Mae Cymru Wrth Galon wedi rhoi’r cyfle i mi ledaenu’r neges yn eang ac mae ein cymunedau ar-lein wedi dangos bod awydd cynyddol i brynu gan fusnesau annibynnol o Gymru.

Mae Cymru Wrth Galon yn rhywle lle mae creadigrwydd yn ffynnu gan ganiatáu i’n cymuned o fusnesau Cymreig fod wrth galon economi Cymru. Mae’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr ledled y byd sydd â chysylltiad â Chymru i brynu rhywbeth arbennig, rhywbeth sy’n agos at eu calonnau ac yn bwysicaf oll, rhywbeth sy’n perthyn i Gymru.

Tanysgrifiwch Nawr